skip to Main Content

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2019. godinu. Raspoloživost proizvodnih objekata, njihova pogonska spremnost, stanje na tržištu električne energije i hidrološka situacija su osnovni elementi koji će uticati na ostvarenje Elektroenergetskog bilansa.
Ukupno planirana proizvodnja električne energije za 2019. godinu iznosi 7.747,71 GWh. 
Planirana proizvodnja električne energije u termoelektranama za 2019. godinu iznosi 5.063 GWh, u hidroelektranama 2.297,45 GWh i u malim elektranama 387,19 GWh.
Za planiranu proizvodnju električne energije u termoelektranama potrebna je proizvodnja uglja u iznosu od 6.706.750 tona. Takođe, planirana je i proizvodnja uglja za komercijalnu prodaju u iznosu od 412.000 tona.
Elektroenergetskim bilansom za 2019. godinu, uz zadovoljenje potreba za električnom energijom svih potrošača, planiran je bilansni višak u količini od 3.566,35 GWh električne energije, (od čega je planirani bilansni višak Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ 1.541,35 GWh).

Iz Elektroenergetskog bilansa za 2019. godinu vidi se da će elektroenergetski subjekti iz Republike Srpske u potpunosti obezbijediti uredno snabdijevanje svih potrošača električne energije u Republici Srpskoj, ali i ostvariti značajan bilansni višak.

Back To Top