skip to Main Content

Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH započinje godinu obaveznim elektronskim podnošenjem poreza na dodatu vrijednost /PDV/ i akciznih prijava, a tokom 2019. obveznicima će biti ponuđeno još nekoliko novih elektronskih usluga, najavljuje direktor UIO Miro Džakula.

“To će im olakšati poslovanje i ispunjavanje njihovih obaveza. Želja je da proces registracije u sistem PDV-a bude mnogo kraći, prije svega za one obveznike koji namjeravaju uredno da posluju jer je cilj UIO da bude servis urednim poreskim obveznicima“, izjavio je direktor Džakula Srni.

Kako je naglasio, 2018. godina bila rekordna kada je riječ o indirektnim porezima, kada je prikupljeno 7,6 milijardi KM, što je 556 miliona KM više nego u 2017.

Najveće učešće u prihodima od indirektnih poreza ima PDV, zatim prihodi od akciza, te carine i putarine. Po osnovu povrata PDV-a privredi BiH u 2018. godini vraćeno 1,374 milijardi KM.

Najveći dio ovih sredstava otišao je izvozno orijentisanim kompanijama, ali i svim ostalim koji su imali određena ulaganja, prije svega u proširenje proizvodnih kapaciteta.

“Povrat PDV-a dali smo onima koji su to ostvarili u skladu sa zakonskim propisima. To je utvrđivano kontrolama koje su sprovodili inspektori u Sektoru za poreze UIO, pri čemu su u jedanaest mjeseci 2018. godine ukupno izvršene 7.602 kontrole kod poreznih obveznika i tom prilikom naknadno je utvrđena porezna obaveza u iznosu od 77 miliona KM”, precizira Džakula.

UIO je raspodjelu prihoda od indirektnih poreza vršila u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i po odlukama o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima.

DŽakula navodi podatke po kojima su, prema toj podjeli, zajedničke institucije BiH dobile 750 miliona KM na godišnjem nivou, kao što je to bilo i prethodnih godina.

Republici Srpskoj je pripalo 1,7 milijardi KM, Federacija BiH je dobila više od 3,3 milijarde KM, a Brčko distrikt nešto više 180 miliona KM.

“Prihode od posebne putarine za izgradnju auto-puteva u BiH, gdje smo u 2018. godini rasporedili više od 355 miliona KM na način kako je odredio Upravni odbor UIO. Federacija BiH dobila je 59 odsto, Republika Srpska 39 odsto, a Brčko Distrikt BiH dva odsto sredstava“, navodi Džakula.

Napomeno je da je UIO tokom 2018. godine prema nadležnim tužilaštvima podnio ukupno 115 prijava u slučajevima kada je postojala sumnja da je počinjeno neko od krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza.

U tim slučajevima šteta budžeta zajedničkih institucija procijenjena je na 27,5 miliona KM, kaže Džakula.

Srna

Back To Top