skip to Main Content

Dsc 4436 1

 

Nakon što je primila na znanje Informaciju o radu i stanju Turističke zajednice KS, Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici donijela zaključak kojim je zadužila Ministarstvo privrede da u roku od sedam dana, odnosno za narednu sjednicu, pripremi tekst odluke o formiranju nove kantonalne turističke zajednice. Također je zaključeno da se odmah od Finansijske policije FBiH, Tužilaštva KS, Federalne uprave policije i MUP-a KS zatraži da, zbog povreda Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH i Pravilnika o načinima uplate javnih prihoda na teritoriji FBiH, hitno izvrši nadzor i ispitaju zakonitost rada aktuelne Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Najavljeno je i organizovanje sastanka sa članovima Vlade FBiH s namjerom da ih se informiše o načinima evidentno nezakonitog ubiranja javnih prihoda u Kantonu Sarajevo.

Vlada KS je usvojila i Uredbu o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti policijskog komesara MUP-a KS, podzakonski akt Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo koji je na snagu stupio u januaru ove godine. Ovom uredbom uređuju se disciplinski postupak, povrede službene dužnosti i disciplinske sankcije, opća pravila disciplinskog postupka, organi za vođenje disciplinskog postupka, prvostepeni i drugostepeni disciplinski postupak, izvršenje disciplinskih sankcija, te disciplinska odgovornost policijskog komesara MUP-a KS koji kao i svi drugi policijski službenici može odgovarati disciplinski. Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ima obavezu da u roku od 60 dana, od dana stupanja na snagu ove uredbe, provede proceduru disciplinskog postupka protiv policijskog komesara MUP-a KS, a kojeg je ranije inicirala Komisija za sigurnost Skupštine KS.

Donesen je i zaključak kojim su odobrena sredstva Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za plaćanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za 26 radnika preduzeća „Sateks“ d.d. Sarajevo u iznosu po 20 KM mjesečno po zaposleniku. U ovom slučaju plaćanje zdravstvenog osiguranja ovim radnicima se vrši, zbog teške finansijske situacije u kojoj se preduzeće nalazi, a u isto vrijeme radi se o preduzeću u čijoj trenutnoj vlasničkoj strukturi natpolovičnom većinom učestvuje državni kapital Kantona Sarajevo.

Na sjednici, Vlada je usvojila i Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period januar – juni 2016. godine, kao i Konsolidovani periodični izvještaj budžetskih korisnika Kantona Sarajevo za isti period.

Back To Top