skip to Main Content

Dsc 04791

 

Sporazum o prenosu sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2016.godinu za pomoć Sudu u bržem i efikasnijem rješavanju komunalnih predmeta potpisao je juče ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Senad Hasanspahić sa predsjednicom Općinskog suda u Sarajevu Janjom Jovanović.

dsc_04681

“Ovim sporazumom Sud će od resornog ministarstva dobiti 50.000 KM kako bi brže i efikasnije rješavali komunalne predmete”, navela je Jovanović te dodala da će ova sredstva biti iskorištena za angažovanje dodatnog osoblja koje će raditi pripreme i dostave rješenja o izvršenju koja Sud donosi po prijedlogu javnih komunalnih preduzeća.

Pojasnila je da se na Sudu uvijek nalazi oko 850 hiljada komunalnih predmeta. Na Grbavici imaju posebno odjeljenje koje se bavi tim predmetima. Međutim koliko god radili, ne mogu završiti sve predmete, jer im komunalna javna preduzeća stalno podnese nove prijedloge za izjašnjenje.

“Stalno apelujemo na građane i upozoravamo ih da svaku prispjelu uslugu moraju platiti, pa i ako se radi o onima koji su u stanju socijalne potrebe, onda to moraju dokazati i trebaju znati da i tu uslugu neko mora nadoknaditi”, kazala je Jovanović.

Potcrtala je i da komunalna preduzeća moraju biti ažurna i imati tačnu bazu podataka, odnosno  znati da li građanin kojem dostavljaju račune još uvijek stanuje na toj adresi ili se, kako se često dešava, odselio ili prodao stan. Također je važno da na vrijeme obavijeste Sud ukoliko je osoba platila račun, kako bi se što prije povukao prijedlog za izvršenje.

“Javna preduzeća su u obavezi da sve preduzmu prije nego što ove prijedloge podnesu na sud, zato što je riječ o vrlo skupom postupku. Formiranje jednog predmeta iznosi  75 KM,  što  preduzeće bez obzira koliki je iznos potraživanja košta 20 KM sudske takse, a to sve ide iz istog budžeta”, rekla je Jovanović.

Ministar Hasanspahić smatra kako je ovo tek početak rješavanja jednog vrlo važnog pitanja u komunalnoj privredi.

“Čak 95,80 posto predmeta koji se nalaze na Sudu se odnose na komunalnu privredu. Najveći problem predstavljaju javna preduzeća, a tu prije svega mislim na ‘Vodovod i kanalizaciju’, te ‘Rad'”, naveo je Hasanspahić.

Istakao je da se mora naći način da se to što prije riješi, jer dešava se da se sudski predmeti formiraju radi tužbi za dugovanja od pet ili deset maraka. Insistirat će i dalje od menadžmenta javnih komunalnih preduzeća da pošalju više puta opomene građanima za neplaćanje usluga, pa tek onda da ih šalju na sudove.

Back To Top