skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, juče, na 96. sjednici, održanoj u Mostaru, utvrdila nacrte četiri bitna zakona.

Nacrt zakona o doprinosima predviđa ukidanje doprinosa na teret poslodavca, te smanjenje zbirne stope doprinosa sa sadašnjih 41,5 posto na 33 posto. Istovremeno je proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plaće i na naknade za obrok, prijevoz i regres. Na primanja iz osnova privremenih i povremenih poslova, povremenih samostalnih djelatnosti i drugih aktivnosti (ugovori o djelu, članstvo u povjerenstvima, upravnim i nadzornim odborima i slično) obračunavat će se doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje po stopi od 18,5 posto i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 13,5 posto ukoliko nositelj primitka nije osiguran po drugom osnovu. Ukoliko jeste, obveznik je doprinosa samo za mirovinsko osiguranje, a uplaćeni doprinosi će mu biti uključeni u mirovinsku osnovicu, sukladno novom Zakonu o mirovinsko-invalidskom osiguranju.

U Nacrtu zakona o porezu na dohodak propisano je proširenje osnovice dohotka od nesamostalnog rada na način da bude smanjen porezni teret na niska primanja, a na visoka povećan. Iz tog razloga je uvedeno progresivno oporezivanje kod ovog dohotka i to kroz dvije stope: 10 posto na mjesečni dohodak do 1.500 KM i 20 posto na razliku mjesečnog dohotka iznad 1.500 KM, te lični odbitak od 700 KM. U osnovicu dohotka uključene su naknade na ime toplog obroka, prevoza i regresa, kao i djelimično oporezivanje ostalih naknada koje se isplaćuju u skladu sa Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom.

Utvrđeni su i nacrti Zakona o mirnom rješavanju sporova, koji predstavlja pravni mehanizam za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava iz radnog odnosa, kroz socijalni dijalog potpomognut od strane miritelja i arbitara, te Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom.

Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu do 29.447.500 eura, što iznosi oko 60 posto od ukupno za BiH odobrenih 50.000.000 eura. Sredstva ovog zajma bit će korištena za finansiranje Projekta podrške zapošljavanju čiji je cilj doprinos širem programu zapošljavanja, fokusiranom na povećanje zaposlenosti i pristupu radnim mjestima jačanjem obima i pružanja usluga aktivnih mjera tržišta rada (ALMP) javnih službi za zapošljavanje.

Jučerašnjim odlukama Vlada je iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo izdvojen iznos od 8.141.682,60 KM za potrebe sanacije i osiguranja osnovnog kapitala Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za ovaj zavod je za iste namjene izdvojeno i 4.437.209,39 KM ostvarenih prodajom državnog kapitala u Bosnalijeku.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica informisalo je danas Vladu FBiH o napretku u provedbi projekta CEB II – “Zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“. U skladu sa zaključenim Okvirnim sporazumom o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine, definisano je da će sredstva od 40.423.203 eura, odnosno 67,37 posto od ukupnog iznosa kredita (60.000.000 eura za BiH), biti za potrebe ovog projekta.

Usvojena je i informacija o stanju u privrednom društvu Željezara Zenica d.o.o. Zenica i zaduženo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, nakon što Željezara dostavi spiskove radnika s potrebnim iznosima za otpremninu, sačini prijedlog odluke za odobrenje ovih sredstava.

Vlada FBiH je donijela Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo. Državni kapital, koji iznosi 45,4938 posto ukupnih dionica Sarajevo osiguranja, ili 2.108.469 dionica, bit će prodavan metodom neposredne pogodbe.

Back To Top