skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila raspodjelu dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za uplatu doprinosa za PIO za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2017. godine za 884 radnika privrednog društva Aluminij d.d. Mostar, u ukupnom iznosu od 2.187.423,48 KM. Sredstva su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenom kod Centralne banke BiH.

Sastavni dio današnje odluke je poimenični spisak radnika kojima će biti uplaćeni doprinosi, kao i način raspodjele sredstava.

Privredno društvo Aluminij se obratilo Federalnom ministarstvu energije, rudarstva  i industrije zahtjevom za dodjelu sredstava neophodnih za uvezivanje radnog staža, uz obrazloženje da je dug za doprinose  nastao  kao  posljedica  rasta  burzovnih  indeksa  cijene  električne energije tokom 3. i 4. kvartala  prethodne  godine, zbog čega je plaćanje postalo neizvedivo. Do tog perioda, Aluminij je uredno uplaćivao doprinose.

Back To Top