skip to Main Content

Federalna vlada je usvojila izvješće o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH u 2017. godini i zadužila Federalno ministarstvo financija da ga dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH, koje će biti upućeno Europskoj komisiji s ciljem ispunjavnja obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U 2017. godini je u Federaciji BiH dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 208.182.960 KM ili 106,4 milijuna eura. Ukupnu državnu pomoć čini državna pomoć sektoru industrije i usluga (dostupna cijelom gospodarstvu ili određenim sektorima) uključujući i onu dodijeljenu poljoprivredi. Sudjelovanje državne pomoći u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi oko 1,03 posto.

Ova pomoć (bez poljoprivrede) za 2017. godinu iznosi 127.451.487 KM ili 65,16 milijuna eura.

Državna pomoć za promoviranje regionalnog razvoja, koja se dodjeljuje kao pomoć gospodarskom razvoju područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili visokom stopom nezaposlenosti, lani je dodijeljena u iznosu od 330.000 KM ili 0,16 milijuna eura, što čini 0,16 posto ukupno dodijeljene.

Državna pomoć, dostupna cijelom gospodarstvu i određenim sektorima (horizontalna i vertikalna), u 2017. godini je iznosila 42.592.524 KM ili 21,7 milijuna eura, što je 28,3 posto ukupno dodijeljene.

Državna pomoć male vrijednosti (de minimis) dodjeljuje se u iznosu do 200.000 eura u toku tri fiskalne godine i temeljena je na pretpostavci da je taj iznos toliko mali da ne utječe na trgovinu između država članica, odnosno ne narušava ili ne prijeti narušavanju tržišne konkurencije. Ova kategorija državne pomoći dodijeljena je u iznosu od 78.824.411 KM ili 40 milijuna eura, što je 35,9 posto od ukupno dodijeljene za 2017. godinu.

Državnu pomoć za usluge od općeg ekonomskog interesa čine usluge posebno bitne za građane jer one osiguravaju usluge svim korisnicima pod jednakim i stabilnim uvjetima – pristupačnim cijenama, stalnim kvalitetom i dostupnosti. Ova pomoć iznosila je 9.704.552 KM ili 4,9 milijuna eura, što znači da je njeno sudjelovanje u ukupno dodijeljenoj za 2017. godinu bilo 4,66 posto.

Državna pomoć za poljoprivredu je lani, prema pokazateljima ministarstva iz sektora poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, dodijeljena u iznosu od 80.731.473 KM ili 40,3 milijuna eura, ili 37,95 posto od ukupne.

Horizontalna državna pomoć u Federaciji BiH za 2017. godinu iznosi 25.596.341 KM, što je 12,3 posto, a vertikalna 16.996.183 KM, što je 8,16 posto svih dodijeljenih pomoći.

Back To Top