skip to Main Content

Usvojivši izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 13.6.2017. godine, Federalna vlada je na današnjoj  sjednici zaključila da je iskazano veliko interesovanje bankarskog sektora za kupovinu trezorskih zapisa, što govori o velikom povjerenju banaka u Vladu FBiH. Danas su, također, kao netačne  odbačene sve medijske špekulacije o nekotroliranom zaduživanju Vlade FBiH i uvođenju u tzv. „grčki scenario“. S tim u vezi iznesen je podatak da je Vlada FBiH u 2017. godini planirala zaduženje od 712 miliona KM, a da istovremeno ove godine vraća milijardu i 200 miliona KM kredita i stotinu miliona kamata.

Naglašeno je da su sva zaduženja Federacije putem trezorskih zapisa i aukcije obveznica kratkoročnog karaktera i isključivo u funkciji vraćanja dugova i da su sva vremenski ograničena do jedne godine.

Analize pokazuju da je u mandatu ove Vlade ukupni dug smanjen za 50 miliona KM, što znači da Vlada FBiH vraća više sredstava nego što se zadužuje.

U prilog ovome govori i činjenica da prošle godine nije obavljena jedna planirana emisija trezorskih zapisa, jer za njom nije bilo potrebe, što će se vjerovatno desiti i sa aukcijom planiranom za septembar ove godine.

Danas je utvrđen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH kojim je produžen rok njegovog važenja do 10.7.2019. godine.

Data je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo o preraspodjeli dijela sredstava namjenskog novčanog depozita kod Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 16.000.000 KM, koja će biti preraspoređena na transakcijski račun Federalnog zavoda za zapošljavanje, za provođenje aktivne politike zapošljavanja i to isključivo za realizaciju redovnih mjera ove politike (sufinansiranje zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke nezaposlenih osoba).

Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrila da se iz dijela preostalih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, 150.000 KM  doznači na račun Privredne komore Federacije BiH za sufinansiranje Projekta „Razvoj automobilske industrije Federacije Bosne i Hercegovine“ za period 2017.-2018. godina. Sredstva će biti namjenski utrošena za sufinansiranje biroa u Njemačkoj i rada Razvojnog ureda u Privrednoj komori FBiH.

Usvojena je informacija o efektima zajedničkih nabavki za potrebe Federalnog ministarstva pravde i sedam kazneno-popravnih zavoda u kojoj je navedeno da je primjenom inoviranog postupka ušteđeno 5.932.226,58 KM. Ocjenjujući pozitivnim postignute rezultate, Vlada je podržala napore Federalnog ministarstva pravde i inicijativu da uštede od blizu šest miliona KM budu usmjerene u kapitalne investicije i poboljšanje uslova smještaja i izgradnju novih kapaciteta kazneno-popravnih zavoda.

Back To Top