skip to Main Content

S ciljem stvaranja uslova za prelazak Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje na trezorski način poslovanja, Vlada Federacije BiH je prihvatila izmjene i dopune financijskog plana ovog zavoda u tekstu koji je 26.9.2019. godine donio Upravni odbor Zavoda.

Izmjene i dopune su prihvaćene imajući u vidu financijsku situaciju u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Izmjene i dopune financijskog plana bit će upućene Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi davanja saglasnosti.

Back To Top