skip to Main Content

Vlada75 4

 

Federalna vlada danas je dala saglasnost na Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije BiH i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra prometa i komunikacija Denisa Lasića.

Vlada je ovlastila punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava: Ernesta Đonku (JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Ibrahima Šehića (JP Ceste FBiH d.o.o. Mostar) i Marinka Bošnjaka (BH-Gas d.o.o. Sarajevo).

Back To Top