skip to Main Content

Zaposljavanje

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o državnom programu IPA 2017 za Bosnu i Hercegovinu.

Predložena alokacija za Bosnu i Hercegovinu u okviru IPA 2017 iznosi oko 40 miliona eura, a sredstva su namijenjena sektorima Demokratija i upravljanje te Vladavina prava i osnovna prava, uz mogućnost dodatne podrške u oblasti zapošljavanja kroz sektorsku budžetsku podršku.

Direkcija za evropske integracije će prijedlog državnog paketa IPA 2017. godine za Bosnu i Hercegovinu odmah dostaviti Evropskoj komisiji. Ovaj bh. prijedlog je vrijedan 69.218.000 eura i primarno je usmjeren na podršku projektima obrazovanja, zapošljavanja i socijalne politike s akcentom na zapošljavanje. Riječ je o projektima iz oblasti javne uprave, statistike, javnih finansija, pravde i osnovnih prava te unutrašnjih poslova.

Direkcija za evropske integracije će po prijemu eventualnih komentara od Evropske komisije

na akcione dokumente iz godišnjeg  paketa IPA 2017 za BiH, u saradnji s koordinirajućim institucijama za pripremu pojedinačnih akcionih dokumenata, izvršiti njihovu reviziju te revidirane akcione dokumente dostaviti Evropskoj komisiji u skladu sa zadatim rokovima.

Back To Top