skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog društva i dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave do okončanja konkursne procedure, a najduže do 90 dana.

Saglasnost je data da za v.d. dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije za razvoj poslovanja bude imenovan Duljko Hasić, za v.d izvršnog direktora Izvršne direkcije za pravne poslove,upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Alma Čolo, a za v.d izvršnog direktora Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Orhideja Junuzović. Prethodne saglasnosti su date da za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa bude imenovan Tarik Čaršimamović, za v.d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za investicije Muamer Hadžović  i za v. d. izvršnog direktora Izvršne direkcije za informacione tehnologije Sedin Kahriman.       

 

Nadzorni odbor je zadužen da u periodu do 90 dana, od dana stupanja na snagu ove odluke, provede konkursnu  proceduru izbora i imenovanja članova Uprave u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo.
Odluka stupa na snagu danom donošenja  i bit će objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, kaže se u saopštenju za javnost iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću

Back To Top