skip to Main Content

Vijeće ministara BiH jednoglasno je usvojilo Odgovore Bosne i Hercegovine na 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji – proces dobijanja kandidatskog statusa. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić će upoznati Predsjedništvo BiH sa usvojenim odgovorima.

Ukupno je pripremljeno više od 20 hiljada stranica odgovora uz koje se u Brisel dostavlja i više od 1.100 akata (zakoni, podzakonski akti i drugi materijali) na koje se referira u odgovorima, čime je okončan  najkompleksniji posao na dosadašnjem putu priključenja Evropskoj uniji i najzahtjevniji posao u našoj zemlji u posljednjoj dekadi.

Na sjednici je pohvaljen angažman više od 1.200 državnih službenika sa svih nivoa vlasti u BiH  i doprinos Direkcije za evropske integracije koji su radili na pripremi odgovora u 35 radnih grupa, a bilo je uključeno i 15 članova Komisije za evropske integracije te 20 članova Kolegija za evropske integracije.

U proces odgovaranja na Upitnik EK, uz institucije vlasti u našoj zemlji, bile su uključene organizacije civilnog društva i građani.

Back To Top