skip to Main Content

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o aktuelnoj krizi u kompaniji „Agrokor“ i njenim poslovnim društvima u Bosni i Hercegovini s mogućim implikacijama na domaću ekonomiju.

Informacija sadrži  zaključke više sastanaka predstavnika nadležnih institucija u BiH, resornih ministara zemalja regije i predstavnika Vijeća ministara BiH s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće ministara BiH, u skladu s postignutim dogovorom s predstavnicima Vlade R Hrvatske, očekuje dostavljanje sveobuhvatnog plana aktivnosti za stabilizaciju stanja u „Agrokoru“ s detaljnom inventurom obaveza i dugovanja ovog koncerna, kao i planom za izmirenje i kontinuirano praćenje obaveza prema dobavljačima bez diskriminacije.

Do tada će aktivnosti nadležnih institucija BiH biti usmjerene na zaštitu interesa bh. kompanija iz sistema „Agrokor“, njihovih zaposlenih radnika, dobavljača, kooperanata, manjinskih akcionara i domaćih kreditora.

Nadležne institucije u BiH, u skladu sa zakonskim ovlaštenjima, provode opsežniju i kontinuiranu kontrolu finansijskih tokova između kompanija – kćerki „Agorokora“, uz zabranu rizičnih transakcija.

U „Agrokorovim“ kompanijama – kćerkama u Bosni i Hercegovini zaposleno je više od 5.200 radnika, aktivno je više od 1.300 dobavljača, a ova privredna društva imaju godišnji obrt od više od 500 miliona eura.

Prema dostupnim podacima, dugovanja dobavljačima „Agrokorovih“ kompanija u BiH na dan 31. 12. 2016. godine iznosila su 318 miliona KM, od čega 170 miliona KM domaćim dobavljačima. U prva tri mjeseca 2017. godine dugovanja prema domaćim dobavljačima su smanjena na 131 milion KM, od čega je 74 miliona KM s dospijećem.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, firme „Agrokora“ u BiH nemaju dugovanja po osnovu PDV, zaključno s 30. 3. 2017. godine.

 

Back To Top