skip to Main Content

PITANJE: Presudom Ustavnog suda utvrđeno je da se poseban penzijski-vojni staž obračunava na isti način kao i uplaćeni staž sa koeficijentom 1 za jednu godinu, i da se sa odlaskom u penziju zaposlenik koji ima ukupno 40 godina staža (uplaćeni i vojni) može ponovo angažovati kao zaposlenik sa punim doprinosima i porezima i da može istovremno primati i plaću i penziju. Da li se kod obračuna iznosa penzije od strane PIO, ukoliko zaposlenik ima 36,5 godina uplaćenog staža i 4,5 godina vojnog staža (27 mjeseci x 2=54 mjeseca =4,5 godina) i 63,5 godina starosti, može ostvariti prijevremena starosna penzija i da li će se za obračun bodova koristiti 41 godina ukupnog staža ili 40 godina staža, odnosno da li se vojni staž u duplom trajanju (4,5 godina) računa sa 4,5 bodova plus bodovi za uplaćeni staž, ili se vojni staž koristi samo za dopunu do 40 godina staža, a na godine preko 40 se ne računaju bodovi koji utiču na iznos penzije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top