skip to Main Content

PITANJE: U postupku upisa nekretnina, posebna općinska komisija je upisala brojne nekretnine na naše društvo. Međutim, zadnjih godina imamo puno problema sa tužbama, na način da je naše društvo tuženo od strane fizičkih lica koja traže od suda da utvrdi pravo vlasništva na tim nekretninama u njihovu korist temeljem dosjelosti.

Jedini dokaz koji ide u njihovu korist su izjave svjedoka i tužioca da su to oni koristili i da ih niko nije ometao. Temeljem toga sud donosi presude u njihovu korist tako da u potpunosti uvažava dosjelost zbog čega mi plaćamo sudske troškove jer smo izgubili spor. Da li sud može dosuditi presudu u korist tužioca samo na osnovu iskaza svjedoka i tužioca i temeljem toga utvrditi dosjelost ili mi imamo način da pobijamo presudu u ovakvim slučajevima (u najvećem broju slučajeva se radi o uzurpaciji državnog zemljišta ali što je teško dokazati jer isti koriste institut dosjelosti da uknjiže pravo vlašništva na sebe)? Da li naše društvo kao većinski državno mora u svakom slučaju uključiti pravobranilaštvo i kako (da li kao umješača u parnici ili…)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top