skip to Main Content

PITANJE: Zakonom o doprinosima RS-a, član 10. regulisano je da je osnovica doprinosa ukupan prihod obveznika doprinosa na koji se plaća porez na dohodak… Pribavio sam poresku karticu od Poreske uprave BD BiH na kojoj je naveden koeficijent “1,5” i po osnovu kojeg ne plaćam porez na dohodak do visine od 1.800 KM  inače ostvarujem bruto platu od 3.560, 00 KM, dohodak prije poreza od 2.420,80 KM, te plaćam porez na osnovicu 620,80 KM, u iznosu od 62,10 KM). Činjenica je da se porez plaća na osnovicu  kao razliku dohotka i ličnog odbitka, a Zakon o doprinosima je regulisao da se doprinosi  plaćaju samo na prihode na koje se plaća i porez na dohodak. S obzirom na to da u konkretnom slučaju, porez na dohodak  plaćam na 620,80  KM, a ne na 2.420, 80 KM, da li je ispravno utvrđena  osnovica za doprinose, odnosno nije li trebalo istu umanjiti za lični odbitak”?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top