skip to Main Content

Serijom seminara o temama: „Sastavljanje poreznog bilansa za 2017. godinu“, „Utvrđivanje i prijavljivanje poreza na dohodak za 2017. godinu“ i „Računovodstveni i porezni tretman stalnih materijalnih sredstava“,  održanim od 20. do 23. februara u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru završen je prvi ciklus seminara ZIPSpro godišnje edukacije računovođa i revizora za 2018. godinu.

Seminari su dio nove usluge koju je Privredna štampa posebno kreirala za računovodstveno-finansijske i revizijske profesionalce.

O pomenutim temama  govorili su istaknuti stručnjaci i saradnici Privredne štampe, Jasenko Hadžiahmetović, dipl. ecc., Fuad Balta, dipl. ecc. i dr. sc. Jozo Piljić.

Osim predavanja uz mnoštvo primjera iz prakse učesnici seminara imali su priliku i za razmjenu iskustava sa predavačima kao i međusobno. Svi seminari proteklli su u radnoj i opuštenoj atmosferi.

Preostalih pet ciklusa edukacije  realizirat će se do kraja ove godine i bit će usklađeni sa potrebama i zahtjevima računovodstveno-finansijske i revizijske profesije.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na prisustvu i aktivnom učešču na seminarima prvog ciklusa!

 

Back To Top