skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće iz Bosne i Hercegovine vrši uslugu štampanja reklamnog materijala za firmu iz Hrvatske. Da li je preduzeće iz Bosne i Hercegovine, koje vrši uslugu štampanja reklamnog materijala, u obavezi da naručiocu iz Hrvatske ispostavi poresku fakturu sa obračunatim PDV-om ili ta usluga podliježe oporezivanju preme mjestu primaoca usluge u skladu sa odredbom člana 15. stav (2) tačka 4. podtačka b) Zakona?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top