skip to Main Content

PITANJE: Poreski obveznik iz Bosne i Hercegovine se bavi prometom građevinskih mašina. Isti je sa firmom koja ima sjedište u inostranstvu zaklјučio ugovor o posredovanju u prodaji, tj. o pronalasku kupaca građevinskih mašina u inostranstvu. Za tu uslugu firma iz inostranstva će ispostaviti poresku fakturu. Da li je poreski obveznik iz Bosne i Hercegovine dužan da na primlјenoj fakturi izvrši obračun PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top