skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko su licence naručene od dobavljača iz Srbije mimo opreme i uvezene su u FBiH elektronskim putem (nisu na nosačima, CD, stick i sl. i nisu oporezovane od strane UIO) da li ih tretiramo ino uslugom i plaćamo li na te elektronske licence porez po odbitku u skladu sa Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top