skip to Main Content

PITANJE: Sa aspekta poreznog bilansa i korištenja porezne olakšice, da li se pod pojmom „novozaposleni“ smatra lice: koje nije radilo prije i koje se prvi put zapošljava (prvi posao u karijeri) ili/i koje je radilo prije u drugoj firmi, dalo otkaz i zapošljava se u novoj firmi (poznat nam je uslov od pet godina i da se ne radi o povezanom pravnom licu). Primili smo u radni odnos lice koji se prvi put zapošljava 1. 12. 2018. i koristimo poresku olakšicu za novozaposlene za 12/2018 (jedan mjesec) i sve ostale mjesece u periodu 1. 1. 2019. – 31. 12. 2021. i koristimo je i za 2022. (ugovor o radu je u kontinuitetu, bez prekida). Primili smo u radni odnos još jedno lice 1. 7. 2022. koje koje je radilo prije u drugoj firmi, dalo otkaz i sada radi kod nas (ugovor o radu je potpisan na neodređeno vrijeme). Da li i za ovo lice možemo koristiti poresku olakšicu za šest mjeseci 2022. godine i nastaviti u narednim godinama trajanja u kontinuitetu ugovora o radu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top