skip to Main Content
Udruzenje Poslodavaca 620×400

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine oglasilo se saopćenjem za javnost u kojem navodi da je trajno opredjeljeno za nastavak socijalnog dijaloga.

Istovremeno, smatraju neutemeljenim optužbe od Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBIH) da Udruženje blokira socijalni dijalog.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH podsjećaju da su još u januaru javno upozorili na neodržavanje sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća i tražili nastavak socijalnog dijaloga.

Udruženje poslodavaca FBiH, istovremeno, upozorava “na netačne navode iz saopćenja SSSBiH-a da raskidanje Općeg kolektivnog ugovora, kao mehanizma zaštite prava, predstavlja umanjenje prava radnika”.

Prava radnika su, podsjećaju iz Udruženja FBiH, zagarantirana Zakonom o radu FBiH, pravilnicima i drugim internim aktima poslodavaca kojih se poslodavaci u FBiH pridržavaju. “O tome najbolje svjedoči činjenica da su prema statističkim pokazateljima od početka ove godine plaće u FBiH povećane za oko pet posto i to uglavnom u realnom sektoru”.

Tvrdnje SSSBiH-a da „Opći kolektivni ugovor predstavlja osnovnu zaštitu za oko 500.000 zaposlenih u Federaciji BiH i bez njega svi ti radnici ostaju nezaštićeni i prepušteni volji poslodavca“ iz Udruženja poslodavaca demantiraju i podsjećaju “da se Opći kolektivni ugovor odnosio na manje od deset posto svih radnika u FBiH, jer radnički sindikati, s izuzetkom Sindikata metalaca, donekle Sindikata tekstila, kože i obuće i Sindikata hemije i nemetala imaju članstvo koje se sastoji od uposlenika tri do osam kompanija u FBiH”.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH ocjenjuju proizvoljnom procjenu SSSBiH „da je upitno da li će, nakon raskidanja Općeg kolektivnog ugovora i sami granski kolektivni ugovori ostati na snazi“.

– Za Udruženje poslodavaca FBiH granski kolektivni ugovori su neupitni. Ne samo da su neupitni postojeći granski kolektivni ugovori nego Udruženje poslodavaca FBiH nastavlja aktivnosti na pregovaranju novih granskih kolektivnih ugovora – navodi se u saopćenju.

Iz Udruženja podsjećaju da su trenutno na snazi četiri granska kolektivna ugovora i to za djelatnost prometa, djelatnost trgovine, preradu drveta i papira, djelatnost komunalne privrede te da su u toku pregovori za tri granska ugovora – za djelatnost metala, djelatnost tekstilne industrije i djelatnost hemije i nemetala.

– Za najmanje dvije do tri sedmice otvorit će se pregovori sa Sindikatom za djelatnost trgovine i djelatnost finansija, a do kraja godine Udruženje poslodavaca planira pokrenuti pregovore u oblasti građevinarstva, prehrambrene i duhanske industrije, za djelatnost ugostiteljstva i turizma, djelatnost IT sektora i grafičke industrije. Cilj Udruženja poslodavaca je da do kraja kalendarske godine bude potpisano najmanje 12 kolektivnih ugovora – navodi se.

Udruženje poslodavaca FBiH nastavlja sa odgovornim djelovanjem i poručuje radnicima – da ne trebaju brinuti i da neće biti nikakvog umanjenja prava radnika raskidanjem Općeg kolektivnog ugovora.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH, također, podsjećaju da su opći kolektivni ugovori u evropskim zemljama odavno prevaziđeni.

– U ovome trenutku opći kolektivni ugovor ima Crna Gora, dok u Norveškoj i Belgiji imaju dokument koji je više rezultat tradicije nego praktične primjene. U evropskim zemljama se poštuje stav Odbora za slobodu udruživanja (Freedom of association committee) Međunarodne organizacije rada (ILO) da se kolektivno pregovaranje spušta na nivoe grana – navodi se u saopćenju.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH odbacuju “kao netačne tvrdnje da je ponašanje Vlade Federacije BiH i Udruženja poslodavaca FBiH krajnje neprincipijeno i mimo svih postulata partnerskog odnosa, a njime je prekršen Protokol o vođenju pregovora o izmjenama i dopunama OKU, kojim je utvrđeno da ukoliko ugovorne strane ne postignu dogovor nadležni organi partnera će donijeti odluke o daljnjem nastavku pregovora, a što nije učinjeno“.

Nadalje, navode da je Udruženje poslodavaca FBiH u potpunosti ispoštovalo sve odredbe tada važećeg Općeg kolektivnog ugovora, te, također, podsjećaju da Vlada FBiH nije učestvovala niti u popisivanju, a ni u raskidanju Općeg kolektivnog ugovora i protive se rješenju da Vlada FBiH učestvuje u pregovorima o kolektivnim ugovorima, što je SSSBiH prihvatio.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH navode da su odluku o iznosu doprinosa na najniže plaće u FBiH utvrdili nadležni organi FBiH, “tako da isplata poreza i doprinosa na i iz plaća ne dolazi u pitanje raskidanjem Općeg kolektivnog ugovora, kao ni uplata doprinosa u fondove zdravstvenog i penzionog osiguranja”.

Stoga, Udruženje poslodavaca FBiH poziva SSSBiH na nastavak socijalnog dijaloga i pregovora o granskim kolektivnim ugovorima, kako bi se zaštitila prava radnika, ali i poslodavaca.

Back To Top