skip to Main Content

PITANJE: Društvo je sklopilo sa nerezidentom u 2017. godini četiri ugovora o djelu, a u 2018. je, nakon dobijanja dozvole za rad, sklopilo ugovor o radu na određeno vrijeme na period od devet mjeseci. Da li se nakon završetka ugovora o radu može ponovno sklopiti ugovor o djelu? Da li se sa rezidentima nakon sto se okonča radni odnos može sklopiti ugovor o djelu? Da li postoje neka ograničenja vezana za broj ugovora o djelu u toku kalendarske godine kako za rezidente, tako i za nerezidente?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top