skip to Main Content

PITANJE: Uposlenica – namještenica suda se nalazi na porodiljnom dopustu zbog rođenja četvrtog djeteta do kolovoza 2019. godine. Kako je uposlenica nagovijestila da će nakon isteka porodiljnog dopusta tražiti da radi polovinu punog radnog vremena, molimo da nam odgovorite na slijedeće:

  • – pozivajući se na odredbe članka 63. stavak 1. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, br. 26/16 i 89/18), te dovodeći isto sa odredbama članka 14. stavak 1. točke b) Zakona o zaštiti obitelji sa djecom HNŽ/HNK („Sl. novine HNŽ/HNK“, broj 7/17), nismo našli decidnu odredbu koja bi regulirala uvjete i način ostvarivanja ovog prava:
  • – ukoliko uposlenica može ostvariti ovo pravo, da li to može ostvariti bez obzira na godine života ostale troje djece, a sve imajući u vidu da su ostala djeca u dobi od 14, 12 i devet godina;
  •  – ukoliko uposlenica ostvaruje pravo da radi polovinu punog radnog vremena, da li istoj pripada pravo na naknadu umjesto plaće za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top