skip to Main Content

Telefon

 

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske (RS) radi na izradi zakona o elektronskim komunikacijama, kojim će se regulisati ta oblast u dijelu koji je u nadležnosti entiteta, s ciljem da se ugrade evropske direktive koje regulišu taj sektor.

U resornom entitetskom ministarstvu smatraju da stanje u oblasti telekomunikacija u RS-u, u pogledu razvoja novih usluga i tehnologija, prati svjetske trendove te da se primjenjuju tehnološka dostignuća u ovoj oblasti.

-Internet saobraćaj kao i druge promjene koje prate taj vid komunikacije, zbog sve većih zahtjeva u pogledu brzine protoka u pristupnoj mreži, nameću potrebu da se u narednom periodu osiguraju veće mogućnosti protoka, odnosno veće brzine u odnosu na sadašnje stanje – navedeno je u Informaciji o stanju u oblasti telekomunikacija u RS-u, koju je nedavno usvojila entitetska vlada.

U tom dokumentu se precizira da je u fiksnoj telefoniji „Telekom Srpske“ u 2015. godini zabilježio pad korisnika od šest posto, dok je u mobilnoj telefoniji prisutan rast od 1,4 posto u odnosu na 2014..

Najveći porast broja korisnika od 2,4 posto ostvaren je u oblasti ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line), a za internet usluge stopa penetracije je 16,37 posto.

Zastupljenost fiksne telefonije u RS-u, u odnosu na procjenjeni broj stanovnika, iznosi 21,30 posto, dok je penetracija mobilne telefonije 92,50 posto za 2015. godinu.

Tržište telekomunikacija u BiH liberalizovano je početkom 2006. godine, te osim tri vodeća telekom operatora, djeluje još 13 operatora s dozvolom za pružanje fiksnih javnih telefonskih usluga, 85 operatora javnih elektronskih komunikacionih  mreža i 71 internet servis provajdera.

Investiciona ulaganja realizovana u 2015. godini predstavljaju najveća ulaganja u poslednjih pet godina u oblasti telekomunikacija RS-a i iznose 107,05 miliona KM.

Mobilnu telefoniju u BiH karakteriše djelovanje tri dominanta operatera, BH Telekom, Telekom Srpske i HT Mostar, i šest alternativnih operatora.

Za razliku od tržišta fiksne telefonije, na tržištu mobilne telefonije postoji veći stepen konkurencije.

Pokrivenost stanovništva BiH širokopojasnom mrežom je oko 60 posto, što se uglavnom odnosi na pokrivanje velikih urbanih sredina.

 

Izvor:FENA

Back To Top