skip to Main Content

Jahorina

 

Prema dosadašnjim statističkim parametrima, najviše noćenja u Republici Srpskoj (RS) je ostvareno u stacioniranim i već formiranim turističkim mjestima, podaci su entitetskog Ministarstva trgovine i turizma.

Najveći broj noćenja i dalje se bilježi u zimskom centru Jahorina i banjsko-lječilišnom kompleksu Banja Vrućica kod Teslića.

Entitetska vlada je, na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma, formirala Komisiju za mapiranje turističkih destinacija i turističkih proizvoda koji bi na odgovarajući način bili predstavljeni i promovisani na turističkom tržištu.

Članovi Komisije su predstavnici Privredne komore, Turističke organizacije i Ministarstva trgovine i turizma.

Komisija je kao ključne kriterije prilikom određivanja prioritetnih oblasti, mjesta i destinacija za razvoj turizma analizirala njihov uticaj na privredni rast tog bh.entiteta, kao i druge parametre, poput: Prostornog plana RS-a do 2025. godine i prostornih planova na lokalnom nivou, te prijedloga Strategije razvoja turizma RS do 2020. godine.

Analizirajući podatke i preporuke, Komisija je predložila da se kao turističke destinacije identifikuju područja koja se odlikuju atraktivnim turističkim motivima, s već formiranom turističkom ponudom, a koje bilježe rast u domenu turističkih kretanja u RS-u.

Rangiranje je izvršeno na osnovu analize stanja na terenu u lokalnim zajednicama, te su označene kao gradovi/općine I, II i III ranga.

Pored toga, Komisija je identifikovala turističke proizvode u destinacijama RS-a, te ukupnu ponudu tog entiteta prema vidovima turizma i to: gradskog, planinskog, banjskog, avanturističkog, vjerskog, omladinskog, ekoturizma (turizam u nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima), kulturno-istorijskog, đačkog i naučno-edukativnog, te seoskog turizma.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top