skip to Main Content

U organizaciji Vijeća Europe i Fondacije zemlja prijateljstva i mira, organiziran je četverodnevni nacionalni trening o ljudskim pravima pod nazivom Fantastična četvorka. Učesnici treninga bili su predstavnici iz šest kantonalnih Vijeća mladih Federacije BiH, predstavnici Omladinskog savjeta Republike Srpske te omladinskih organizacija iz Brčo distrikta.

„Vijeće Europe provodi nacionalni trening o ljudskim pravima svake godine, a ove godine organizatorsko povjerenje ukazano je našoj fondaciji na što smo veoma ponosni“ – rekla je Sanja Burlović, koordinatorica projekta iz Fondacije zemlja prijateljstva i mira.

Trening je rađen uz pomoć Kompasa, edukativnog alata koji Vijeće Europe primjenjuje u radu sa mladima, a koji osigurava visok stepen aktivnog učešća i ličnog angažmana učesnika u procesu učenja te kao takav predstavlja izuzetno moćan alat za podučavanje.

„Teme koje su mladi odabrali jako su aktualne što je samo jedan od benefita ovog projekta. Govorili smo o građanstvu i značaju učešća mladih u procesima donošenja odluka, potom o ratu i terorizmu te migracijama koje su, nažalost, svakodnevnica za mnoge ljude u Europi, ali i cijelom svijetu. Druženje sa ovim nevjerovatnim mladim ljudima koji su učestvovali u treningu dodatno je potvrdilo da Bosna i Hercegovina istinski njeguje europske vrijednosti“ – istakao je predstavnik donatora, Marius Jitea, voditelj projekata pri Odjelu za mlade Vijeća Europe.

Održani trening predstavlja direktan doprinos implementaciji Povelje Vijeća Europe o obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava, a iza naziva treninga Fantastična četvorka stoji ubjeđenje organizatora da je svaka osoba koja se bori za ljudska prava u Bosni i Hercegovini istinski heroj.

 

 

 

Back To Top