skip to Main Content

Iconic Mobile Phones

 

Cijene usluga mobilne telefonije u BiH bit će niže u narednom periodu – izjavio je juče v.d. direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH Predrag Kovač.

Na pres-konferenciji u Sarajevu Kovač je kazao da je Agencija, slijedom zaključaka Parlamentrane skupštine BiH, te provedenih analiza tržišta, poduzela aktivnosti i donijela odluku, odnosno set mjera koje u principu treba da dovedu do smanjenja cijena u mobilnoj telefoniji.

RAK je donio Odluku o usklađivanju cijena usluga mobilne telefonije i uvjeta za pružanje telekomunikacijskih usluga kojom je telekom operatorima naložen set mjera s tim da neke od njih stupaju na snagu 1. juna, a neke 1. jula i to je određeno tako da bi telekom operatori imali dovoljno vremena da se tehnički prilagode tim mjerama.

Slavica Bodiroga, stručna savjetnica za analizu tržišta, pojasnila je da je usvojen set od pet mjera, te da tri od njih stupaju na snagu s 1. junom.

– Prva mjera odnosi se na sniženje cijena poziva iz mobilne mreže prema drugim fiksnim mrežama, odnosno na  izjednačavanje cijena s cijenama poziva iz mobilne mreže prema vlastitoj fiksnoj mreži. Druga mjera se odnosi na međunarodne pozive  i podrazumijeva da su operatori  obavezni da cijene u mobilnoj telefoniji formiraju u skladu s pravilom 67 o modelu rebalansa cijena govorne telefonije u BiH. Treća mjera je da nadopuna od 10 KM i više važi najmanje 90 dana – kazala je Bodiroga.

Mjerom, koja stupa na snagu s 1. julom, operatorima je naloženo da se u sklopu postpaid i prepaid tarifnih modela  u kojima postoji naplata uspostave poziva primjene ili obračunsku jedinicu jedan sekund ili ukinu naplatu uspostave poziva.  Uspostava poziva se izuzetno može naplaćivati za bonus minute koje korisnik dobija u okviru: paketa koji uključuju neograničen saobraćaj (Flat paketi), tarifnih opcija, tarifnih paketa koji uključuju besplatne vikend minute i slično.

Druga mjera koja stupa na snagu 1. jula odnosi se na sve operatore za iskazivanje svih cijena s uključenim PDV-om. Bodiroga je naglasila da  se sve cijene u cjenovnicima, na web stranicama, u medijima, na reklamnim panoima moraju  iskazivati s uključenim PDV-om, dakle ono što krajnji korisnik plaća.

-Putem aktivnosti  koje Agencija redovno provodi, a to su prije svega analize tržišta u skladu sa zakonom i pravilima koja postoje u okviru Agencije i po onome kako se to radi u EU, slijedi u narednom periodu i niz nekih novih mjera koje će u svakom slučaju doprinijeti da kvaltet usluga u BiH bude na nivou usluga zemalja u regionu i cijele Evrope i da za to plaćamo odgovarajuću, primjerenu cijenu – kazao je Kovač.

Back To Top