skip to Main Content

Patented+stamp 141325435

 

Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine u 2015. godini podnesene su 54 patentne prijave, od čega su 52 prijave domaćih prijavitelja,  a dvije prijave stranih prijavitelja.

Najveći udio patentnih prijava bio je u području “Svakodnevne životne potrepštine” (28%), pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH

U 2015. je priznato 30 patenata u nacionalnom postupku, od čega je 12 domaćih patenata, a 18 patenta stranih prijavitelja.

Najveći udio priznatih patenata bio je u području  “Svakodnevne životne potrepštine” (60%), a slijedi područje  “Hemija” (10%).

U nacionalnom registru podataka, na dan 30.06.2016. postoje 462 predmeta patenata u važenju.

 

Izvor:FENA

Back To Top