skip to Main Content

Grupa Triglav je 2015. godinu završila u skladu sa strateškim usmjerenjima. Fakturisala je 919,1 milion eura premije osiguranja i suosiguranja, što je 4% više od planiranog i 3% više nego godinu ranije. Dobit Grupe prije oporezivanja iznosila je 102,5 miliona eura, što je 20% više od planiranog i 2% više nego u 2014. godini. Dobro poslovanje Grupe u osnovnoj djelatnosti imovinskih osiguranja odražava i poboljšani kombinovani količnik, koji je snižen na 92,8% te je za 3,5 postotnih bodova bolji od planiranoga i od vrijednosti iz 2014. godine, a za 2 postotna boda je bolji od dugoročne prosječne ciljne vrijednosti (95%). Triglav Osiguranje Sarajevo, koje je dio Grupe Triglav, je u 2015. godini uprkos nepovoljnom poslovnom ambijentu poslovalo pozitivno, što se odražava kroz 9,4% višu fakturisanu premiju osiguranja nego u 2014. godini i povoljan kombinovani količnik (ispod 100).

Na razvojno važnom sektoru zdravstvenih i penzijskih osiguranja Grupa Triglav je preuzela Skupnu pokojninsku družbu, drugog najvećeg slovenačkog ponuđača dobrovoljnih penzijskih osiguranja. Prošlogodišnje dobre poslovne rezultate pozitivno je obilježio i rast premija na tržištima izvan Slovenije, odsutstvo masovnih štetnih događaja, ali i ne baš povoljna situacija na tržištima kapitala.

Rast premije Grupe i jačanje

tržišnih udjela izvan Slovenije

Grupa je u 2015. godini fakturisala 919,1 milion eura premija osiguranja i suosiguranja, što je za 4% više od planiranog i za 3% više no godinu ranije. Na slovenačkom tržištu Grupa Triglav sa 36% udjela na tržištu uvjerljivo zauzima vodeći položaj. Osim matičnog društva na ovom tržištu još posluju Triglav, Zdravstvena zavarovalnica i Skupna pokojninska družba, novo zavisno društvo u Grupi. Premija Zavarovalnice Triglav dosegla je 586,3 miliona eura (1% manje nego 2014), dok je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica fakturisala 1% više premija nego godinu ranije. U Sloveniji Grupa Triglav na tržištu imovinskih osiguranja ima udio na tržištu od 44%, na tržištu životnih osiguranja 35 %, a na tržištu zdravstvenih osiguranja 23%. U Hrvatskoj je premija zabilježila rast od 8%, u Srbiji od 24%, a u Makedoniji od 13%. Na crnogorskom tržištu rast premije je iznosio 10%, a u Bosni i Hercegovini 9%.

Dobri poslovni rezultat i

poboljšan kombinovani količnik

Poslovna dobit Grupe prije oporezivanja iznosila je 102,5 miliona eura, što je za 20% više od planiranog i za 2% više nego 2014. godine. Neto dobit u visini od 88,9 miliona eura je za 24% viša od planirane i za 4% viša nego prethodne godine. Dobro poslovanje u osnovnoj djelatnosti imovinskih osiguranja odražava i poboljšani kombinovani količnik Grupe, koji se smanjio na 92,8% te je za 3,5 postotnih bodova bolji od planiranog i od vrijednosti godine 2014, a za dobra 2 postotna boda bolji od dugoročne prosječne ciljne vrijednosti (95%).

Back To Top