skip to Main Content

PITANJE: Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen je na godinu (svake godine sklapa se novi ugovor). U ugovoru stoji da svaka strana može rakinuti ugovor, pod uslovom da drugoj strani izjavi otkazni rok u trajanju od 30 dana, kao i da ukoliko se ne plati zakupnina na vrijeme, ugovor prestaje da važi bez posebne obavijesti zakupca. S obzirom na tačku B 34 standarda MSFI 16 –„Najam prestaje biti primjenjiv kada ga i najmoprimac i najmodavac steknu pravo raskinuti bez dozvole druge strane uz simboličnu kaznu“, da li se možemo pozivati na tačku B 34 standarda i ne evidentirati sadašnju vrijednost obaveze preko klase 0?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top