skip to Main Content

PITANJE: Preduzeće je kupilo administrativno poslovni objekat na osnovu kupoprodajnog ugovora od drugog preduzeća. Ugovor o kupovini objekta sa zemljištem je potpisan 1. 3. 2019. godine i plaćen. Od tog datuma Preduzeće je u posjedu poslovnog objekta. Ugovorom o kupoprodaji, takođe, je regulisano da će kupac platiti i porez na promet nekretnina, koji je nakon procjene i plaćen. Objekat nije useljiv jer ima neadekvatnu stolariju koju je potrebno zamijeniti. Potrebno je sanirati krov. U toku su postupci javnih nabavki u vezi sa nabavkom stolarije i saniranjem krova. Čim se izvrši sanacija (zamjena) stolarije i sanacije na krovu, Preduzeće će useliti u navedeni objekat i početi sa obavljanjem djelatnosti u kupljenom prostoru. Pitanja su sljedeća:

  • – Koji datum se u knjigovodstvu uzima kao početak aktiviranja građevinskog objekta sa zemljištem s obzirom na to da je objekat kupljen 1. 3. 2019. godine, a useljenje u objekat se planira nakon saniranja krova i zamjene stolarije, po procjeni to je 1. 7. 2019. godine.
  • – Da li se, osim nabavne vrijednosti objekta, plaćenog poreza na promet nekretnina, u početno priznanje vrijednosti objekta može priznati i ugradnja stolarije i sanacija krova, jer će ove i još neke druge adaptacije povećati vrijednost građevinskog objekta?
  • – Nakon useljenja objekat će i dalje trebati sanirati, radovi na grijanju objekta koji su planirani za XI/2019. godine. S obzirom na utvrđenu dinamiku dovođenja objekta u stanje upotrebe, da li se u tom slučaju moguće zapisnički, u skladu sa planiranim aktivnostima i planiranim sredstvima, utvrditi početna vrijednost novonabavljenog objekta?
  • – Da li se građevinski objekat u vrijeme adaptacije, i pored toga što se u isti uselimo, može voditi kao materijalna imovina u pripremi?
  • – S obzirom na sve naprijed iznijete okolnosti, od kada bi trebalo da se počne sa obračunom amortizacije?
  • – Da li je moguće da se utvrdi vijek trajanja zgrade neovisno od vijeka ugrađene stolarije na objektu, s obzirom na to da je vijek trajanja stolarije kraći u odnosu na procijenjeni vijek objekta?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top