skip to Main Content
"Beč – Sada. Zauvijek" – Novi Reklamni Slogan Turističke Zajednice

"Beč – Sada. Zauvijek" – Novi reklamni slogan turističke zajednice

Na "Bečkoj turističkoj konferenciji" održanoj 18. oktobra Bečka turistička zajednica "Wien Tourismus" predstavila je novi međunarodni nastup turističkog brenda "Beč". U centru nove strategije su gosti, odnosno njihov lični doživljaj užitaka. Predstavljen je i novi logo te reklamni slogan koji…

Back To Top