skip to Main Content

Na radnom sastanku koordinacionog tima za izradu Plana kapitalnih investicija Grada Zenica za period  do 2020. godine razmatran je poslovnik o radu i usaglašeni su kriteriji za ocjenu projekata/investicija, te kalendar za izradu Plana kapitalnih ulaganja, a dogovoreno je da se do kraja ove sedmice daju primjedbe na prijedlog projektnog obrasca.

Ova aktivnost odvija se u okviru “Programa certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi – BFC SEE” u kome učestvuje i Grad Zenica.

BFC SEE je jedinstven program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regiji jugoistočne Evrope pružaju privrednicima i ima za cilj da unaprijedi saradnju gradske uprave, privrednika i svih drugih aktera koji su uključeni u proces privlačenja i realizacije investicija.

/Fena/

Back To Top