skip to Main Content
Beč Je Osmi Put Grad Sa Najboljom Kvalitetom života

Beč je osmi put grad sa najboljom kvalitetom života

Svake godine američka kompanija Mercer provodi studiju pod nazivom "Mercey Quality of Living Survey“ u 231 metropola širom svijeta. Čak 39 različitih faktora se uzima u obzir prilikom izbora. Neki od njih su politički, socijalni, ekonomski i zdravstveni sistem, mogućnosti…

Back To Top