skip to Main Content
Izgradnja “Eko-Sep” Regionalne Deponije Kreće 2019. Godine

Izgradnja “Eko-Sep” regionalne deponije kreće 2019. godine

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je zajedno sa načelnikom Općine Banovići, načelnikom Općine Kladanj, te direktorom Evropske banke i direktorom Eko Sep-a potpisao Pismo namjere za realizaciju projekta izgradnje regionalne deponije „Eko-Sep” Živinice, Banovići i Kladanj. Nakon više održanih sastanaka…

Back To Top