skip to Main Content

Notar 241794 3

 

Cilj konferencije je isticanje pozitivnih efekata latinskog notarijata.

Notarijat u Bosni i Hercegovini ulazi u svoju 10. godinu postojanja. Uveden je temeljem Zakona o notarima usvojenim od strane entitetskih zakonodavnih tijela, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Republike Srpske, kao dio reforme pravosuđa, i kao rezultat potrebe za podizanjem nivoa pravne sigurnosti, potpunijom garancijom prava vlasništva, jačanjem privatne autonomije i poduzetništva, rasterećenja pravosuđa, a time i efikasnije i brže pravne zaštite.

Pri donošnju Zakona o notarima, imala se u vidu planirana nužna reforma stvarnog i zemljišnoknjižnog prava, kao i reforma u oblasti porodičnog/obiteljskog i nasljednog prava, sve u cilju praćenja reformi u toj oblasti koja je prije nego u BiH, započela u zemljama regiona, odnosno tranzicijskim zemljama općenito, a naročito u zemljama članicama Evropske unije.

Notarijat je implementiran u oba entiteta u zakonom propisanim okvirima, harmonizirani su drugi zakoni koje u izvršavanju svojih zakonskih obaveza i nadležnosti primjenjuju notari, a što je najvažnije osigurana je izvršnost notarski obrađenih isprava.

Nakon ovog, gotovo desetogodišnjeg djelovanja notarske profesije na teritoriji Bosne i Hercegovine, Notarske komore Federacije BiH i Republike Srpske kao suorganizatori konferencije zajedno s GIZ-om kao partnerom, želi učesnicima i javnosti ponuditi odgovore na pitanja poput:

  • šta je notarijat i kakva je uloga notara u sadašnjem trenutku i na putu Bosne Hercegovine ka evropskim integracijama;
  • koliki značaj Evropska unija pripisuje notarima;
  • koji su očekivani a koji postignuti efekti notarske službe;
  • koja je uloga notara u ispunjenju uvjeta koje BIH u okviru Strukturiranog dijaloga mora da ispuni;
  • koji je ustavno-pravni aspekt notarijata i ovlaštenja datim notarima spram drugih pravničkih profesija;
  • šta moderno pravosuđe (sudije/suci, notari, advokati/odvjetnici, tužioci/tužitelji i pravobranioci/pravobranitelji) nude kao garant pravne sigurnosti naročito u oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti;
  • koliko pravne sigurnosti ostvaruju građani i privredni subjekti sa notarima i/ili bez notara.

Učesnicima konferencije će se pozdravnim obraćanjima, pored predsjednika entitetskih notarskih komora BiH, obratiti i zamjenik ministra pravde BiH, dopredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, federalni ministar pravde i savjetnik ministra pravde Republike Srpske, zamjenik ambasadorice SR Njemačke u BiH, te izabrani predsjednik Međunarodne unije latinskog notarijata (UINL) za mandat 2017.-2019. kao i predsjednik Vijeća Notarijata Evropske unije (CNUE).

Back To Top