skip to Main Content

Visoko Opcina

 

Realizacijom strateških razvojnih projekata iz svih oblasti, a prije svega iz oblasti infrastrukture, pogotovo poduzetničke, zatim zaštite i očuvanja okoline i razvojem kvalitetne administracije, stvoriće se uvjeti za kvalitetan razvoj i jačanje lokalne privrede i stranih investicija, kao i kvalitetan ambijent za život u općini Visoko, što će Visoko i definitivno uvrstiti u krug najrazvijenijih općina u Federaciji BiH.

Strategija razvoja kao razvojni dokument čije usvajanje će se naći na dnevnom redu Općinskog vijeća koje će se održati u subotu 9. jula. Strategija razvoja je u korelaciji sa novim Prostornim planom općine Visoko, i ona će usmjeriti općinsku administraciju-zakonodovanu i izvršnu vlast, prema starteškim potrebama općine u svim segmentima života u narednom kratkoročnom periodu od 5 godina.

«Nakon što smo konsolidirali općinski budžet, i dodatno što putem vlastitih sredstava, što iz donacija investirali u proteklom legislativnom periodu 11,5 miliona KM, mi sada idemo dalje čvrsto opredijeljeni u odluci razvoja Općine kako bismo Visokom vratili mjesto koje mu pripada, a to je krug najrazvijenijih u Federaciji BiH. Istina da već sada Visoko izvozi najviše po glavi stanovnika u Zeničko – dobojskom Kantonu, ali mi želimo puno više. Ovom Strategijom razvoja Visoko postaje nezaobilazni privredno – ekološko – turistički centar koji će privući investitore, omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, te za Visočanke i Visočane učiniti život još kvalitetnijem i ugodnijim», kazala je mr.sci. Amra Babić načelnica Općine Visoko.

Načelnica je izdvojila 4 bitna strateška cilja, a to su:

ST 1. Ubrzanje ekonomskog razvoja i unapređenje konkurentnosti privrede u Visokom – konkurentna privreda koja će generirati nova, kvalitetna radna mjesta na području općine Visoko;
ST 2. Ugodan život građana – podržavajuća i odgovarajuća društvena i komunalna infrastruktura i jačanje ljudskog kapitala kroz podršku projektima koji će rezultirati većim znanjem, vještinama, inovativnošću, kreativnošću, boljom psihofizičkom kondicijom, socijalnom kohezijom i inkluzijom te usvajanje evropskih vrijednosti i multikulturalnosti;
ST 3. Uravnotežen i održiv razvoj, te podizanje kvaliteta uprave, infrastrukture i upravljanje prostorom kao bitne komponente ugodnog življenja i uspješnog poslovanja;
ST 4. Očuvanje i zaštita okoliša i efikasno upravljanje energijom;

Najznačajniji razvojni projekat ove Strategije je proširenje gradske vodovodne mreže prema naseljima Gračanica, Moštre i Poriječani kojim će se riješiti dugovječni problem stanovnika ovih naselja. Vrijedi navesti i ostale značajne razvojne projekte kao što su:

 1. Aktiviranje poslovnih/industrijskih zona na području općine Visoko s posebnim osvrtom na postojeće industrijske zone i njihovo jačanje;
  2. Potpuna izgradnja i stavljanje u funkciju poslovnih zona predviđenih novim prostornim planom;
  3. Uspostavljanjenove poslovne zone „Kula Banjer“ po mogućnosti po modelu JPP;
  4. Rješavanje problema vodosnabdjevanja – realizacija projekta proširenja gradskog vodovodnog sistema Općine Visoko – podsistem Moštre i podsistem Gračanica, podsistem Porječani i rekonstrukcija postojeće gradske vodovodne mreže;
  5. Realizacija projekta Centra za upravljanje komunalnim otpadom Općine Visoko;
  6. Završavanje infrastrukturnih projekata u poslovnim zonama (cestovna infrastruktura, rasvjeta, kružni tokovi);
  7. Izgradnja pješačkog mosta Luke – Ozrakovići;
  8. Nastavak izgradnje gradskog fekalnog kolektora do PPOV;
  9. Izgradnja kružnih tokova;
  10. Sanacija mostova- Gradski betonski most, most Čekrekčije;
  11. Očuvanje nacionalnog spomenika MILI izgradnjom zaobilaznice;
  12. Razvoj sportske infrastrukture, izgradnjom sportskih terena i rekreativnih površina – gradski bazen.

 

Back To Top