skip to Main Content

 

Nedavnim usvajanjem Odluke o interoperabilnosti i formiranjem interresorne radne grupe, kreiran je preduvjet za početak aktivnosti na realizaciji One stop shopa u formi projekta koji će u Federaciji trajati do 30. juna 2018. godine – potvrdila je Feni savjetnica federalnog premijera Aida Soko, koja je danas u Sarajevu učestvovala na Stručnom skupu o temi „Proces registracije poslovnih subjekata u FBiH – stanje i prijedlozi za poboljšanje“.

Uspostavljanje takozvanog One stop shopa dio je Akcionog plana za provedbu Reformske agende u okviru sektora Poslovna klima i konkurentnost, a realizuje se radi pojednostavljenja i skraćivanja vremena potrebnog za registraciju poslovnih subjekata.

Osim uspostave deset lokacija Finansijsko-informatičke agencije FBiH (FIA), kaže Soko, namjera je da se u okviru ovog projekta uspostavi jednošalterski sistem registracije i omogući online registracija privrednih subjekata u Federaciji BiH.

– Također, nastojimo da se skrati proces registracije poslovnih subjekata na tri dana (ne uključujući registraciju PDV) za sve vrste društava s ograničenom odgovornošću – ističe Soko.

Broj neophodnih koraka za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji BiH trebao bi se, kao tvrdi, smanjiti za 50 posto, a cilj je smanjenje troškova registracije poslovnih subjekata.

Jedna od namjera je da se „poveća broj novoregistrovanih privrednih subjekata za 15 posto u Federaciji BiH, i to 18 mjeseci nakon implementacije reformi a u usporedbi s periodom od dvije godine prije reformi“.

– Svrha je da se ostvari poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovih subjekata u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja (Doing Business) i poveća transparentnost rada Vlade Federacije BiH putem uspostave mogućnosti online pretraživanja poslovnog registra – kazala je u izjavi za Fenu savjetnica federalnog premijera Aida Soko.

Na održanom skupu o temi „Proces registracije poslovnih subjekata u FBiH – stanje i prijedlozi za poboljšanje“ koordinatorica programa boljim poslovnim do više radnih mjesta Alisa Gekić navela da Vlada Federacije BiH, u skladu s obavezom iz Reformske agende, aktivno radi na ubrzanju procesa registracije.

– U tom cilju važno je da se ostvari saradnja između svi aktera vezanih za ovaj proces, što uključuje Poresku upravu FBiH, Federalni zavod za statistiku, sudove i niže niove vlasti – poručila je Gekić.

Pozitivnim u dosadašnjem procesu ubrzanja registracije ocijenila je već uspostavljene One stop shopove u Žepču, Kaknju i Tesliću, gdje građani na jednom mjestu mogu dobiti sve informacije o proceduri registrovanja poslovnog subjekta.

 

Izvor:FENA

Back To Top