skip to Main Content
Mmf 0181

Federalna ministrica financija i dopremijerka Vlade FBiH Jelka Milićević sa suradnicima juče je u prostorijama Federalnog ministarstva financija razgovarala s Misijom Međunarodnog monetarnog fonda, predvođenim šefom Misije Nadeemom Ilahijem. Sastanku je također prisustvovao i rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi.

Ministrica Milićević je s predstavnicima MMF-a razgovarala o glavnim ciljevima Vlade FBiH u pogledu fiskalnih reformi, strukturalnim reformama, izvršenju Proračuna Federacije BiH za 2016. i pripremama Proračuna FBiH za 2017. godinu.

Također je bilo govora i o mirovinama ostvarenim pod povoljnijim uvjetima, parafiskalnim nametima, zakonskim inicijativama i rješenjima u financijskom sektoru,  neizmirenim obavezama kao i o koordinaciji politika s kantonima, općinama i izvanproračunskim fondovima.

Back To Top