skip to Main Content

 

Na prošlosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.273.692,81 KM, kroz 193 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 45.974,78 KM što predstavlja 3,61% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 9.500,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,50 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 43.316,17 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 8,19 KM, čime je ostvaren rast od 2,12% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.125.364,71 KM, što predstavlja 88,35% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 5% 03/06/26 kojima se trgovalo u vrijednosti od 800.080,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Industroprojekt a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 72.590,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,17 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 3.010,98 KM.

Back To Top