skip to Main Content

 

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 40.762,49 KM što predstavlja 0,07% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 611.977,18 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,608 KM, čime je ostvaren rast od 2,36% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 26.861,88 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,35 KM, čime je ostvaren pad od -1,34% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 59.270.951,82 KM, što predstavlja 96,61% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 5% 03/06/26 kojima se trgovalo u vrijednosti od 58.717.871,20 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 1.607,28 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,12 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 1.270.000,00 KM.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 3 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 6.270,82 KM.

Back To Top