skip to Main Content

 

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 4.111.724,66 KM, kroz 404 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 148.651,49 KM što predstavlja 3,62% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 151.314,23 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,49 KM, čime je ostvaren pad od -0,67% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 66.831,18 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,86 KM, čime je ostvaren rast od 1,68% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 3.712.530,19 KM, što predstavlja 90,29% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4,5% 03/03/23 kojima se trgovalo u vrijednosti od 3.000.000,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Poslovna zona a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 13.303,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,44 KM, čime je ostvaren rast od 10,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 2 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 10.334,96 KM.

Back To Top