skip to Main Content

 

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 9.688,17 KM što predstavlja 0,23% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 110.027,92 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,33 KM, čime je ostvaren pad od -0,75% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 5.517,69 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,45 KM, čime je ostvaren pad od -3,12% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 329.518,38 KM, što predstavlja 7,91% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 kojima se trgovalo u vrijednosti od 108.273,24 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 7.982,69 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,49 KM, čime je ostvaren pad od -24,73% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 3 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 3.678.303,28 KM.

Back To Top