skip to Main Content

 

Na prošlosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 1.323.025,02 KM, kroz 310 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 37.388,22 KM što predstavlja 2,83% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 34.534,61 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,11 KM, čime je ostvaren pad od -10,48% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 25.652,64 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,33 KM, čime je ostvaren rast od 2,52% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.223.899,01 KM, što predstavlja 92,51% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Prvo penzionersko mikrokreditno društvo d.o.o Banja Luka-javna ponuda obveznica kojima se trgovalo u vrijednosti od 551.100,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 12.127,77 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,66 KM, čime je ostvaren rast od 65,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 3.039,63 KM.

Back To Top