skip to Main Content

 

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 20.569,79 KM što predstavlja 0,05% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 613.084,27 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,612 KM, čime je ostvaren rast od 22,65% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 15.745,87 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,73 KM, čime je ostvaren pad od -3,01% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 39.318.049,12 KM, što predstavlja 97,74% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4% 06/05/21 kojima se trgovalo u vrijednosti od 39.200.000,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije MF Banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 128.000,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 64,00 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 2 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10, ukupne vrijednosti 144.373,05 KM.

Back To Top