skip to Main Content

 

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 18.097.259,96 KM, kroz 445 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 51.303,85 KM što predstavlja 0,28% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 116.754,96 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,42 KM, čime je ostvaren pad od -6,58% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 33.614,19 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,53 KM, čime je ostvaren pad od -3,71% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.166.949,41 KM, što predstavlja 6,45% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 kojima se trgovalo u vrijednosti od 595.793,43 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Atos osiguranje a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 876.221,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 103,00 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljeno je je 5 blok poslova sa hartijama od vrijednosti emitenta Atos osiguranje a.d. Bijeljina u ukupnoj vrijednosti od 2.550.000,00 KM.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 4 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5, Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 15.820,91 KM.

Na aukciji trezorskih zapisa ostvaren je promet u vrijednosti od 13.271.405,00 KM.

Back To Top