skip to Main Content

 

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 27.019,51 KM što predstavlja 0,64% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 69.393,65 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,24 KM, čime je ostvaren pad od -3,13% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 24.455,47 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,15 KM, čime je ostvaren pad od -0,83% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 4.080.431,02 KM, što predstavlja 95,93% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4% 06/05/21 kojima se trgovalo u vrijednosti od 2.940.000,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Oprema a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 50.471,08 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,44 KM, čime je ostvaren rast od 46,67% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Telekom Srpske a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 3.031,52 KM.

Back To Top