skip to Main Content

 

Na prošlosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 688.755,90 KM, kroz 206 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 63.463,32 KM što predstavlja 9,21% od ukupnog ovonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 23.176,50 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,07 KM, čime je ostvaren pad od -4,46% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 57.985,34 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,56 KM, čime je ostvaren rast od 0,67% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 574.541,98 KM, što predstavlja 83,42% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 kojima se trgovalo u vrijednosti od 145.135,92 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Komunalno a.d. Trebinje, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 18.161,13 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 3,00 KM, čime je ostvaren rast od 45,63% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 2 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10, ukupne vrijednosti 153.998,97 KM.

Back To Top